Tietosuojalausunto

(voimassa 27.1.2023 alkaen)

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Tämä tietosuojalausunto sääntelee henkilötietojesi (kuten jäljempänä määritellään) käsittelyä LeDapin (kuten jäljempänä määritellään) ja myyjien (jotka on yksilöity jäljempänä esitettyjen kriteerien mukaisesti) toimesta henkilötietojen käsittelystä annetun EU-asetuksen N:o 679/2016 ("yleinen tietosuoja-asetus") ja minkä tahansa muun henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen suojaamista koskevien säädösten mukaisesti, joita sovelletaan jo tai tullaan soveltamaan tämän sopimuksen tullessa voimaan ("tietosuojasäännökset").

 

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?

Näissä erityisesti jäljempänä esitetyissä tilanteissa henkilötietojesi itsenäiset rekisterinpitäjät ovat:

LeDapiin sidoksissa oleva yksikkö, joka myy sinulle asianomaisia tuotteita ja palveluja tämän tietosuojalausunnon liitteessä luetelluista yksiköistä (jäljempänä "myyjä") niitä tarkoituksia varten, jotka on tässä lausunnossa erikseen mainittu

ja

LeDap Group AB, jonka toimipaikka on Kungstrdsgardsgaten 28, 7. krs, 11147 Stockholm (Ruotsi), alv-numero SE559325905301 ("LeDap"), joka on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: info@ledap.com.

Myyjä ja LeDap toimivat myös yhteisinä rekisterinpitäjinä niissä tarkoituksissa, jotka on tässä erikseen mainittu.

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, lue huolellisesti tämän tietosuojalausunnon seuraavat kohdat. 

 

Millaisia henkilötietoja käytämme ja mistä ne kerätään?

Käsittelemme henkilötietojasi, jotka on kerätty suoraan sinulta sekä muista lähteistä, kuten jäljempänä luetelluissa henkilötietoluokissa (jäljempänä "henkilötiedot") on esitetty: 

 

Suoraan sinulta kerätyt henkilötiedot

Asianomainen myyjä käsittelee itsenäisenä rekisterinpitäjänä seuraavia, suoraan sinulta saatuja henkilötietoryhmiä:

a)      tunnistettavat tiedot, jotka annetaan rekisteröintiprosessin aikana, tilin luomisen yhteydessä LeDap App -sovelluksessamme (jäljempänä "sovellus") tai myyjän ylläpitämällä verkkosivustolla tai alustalla (jäljempänä "verkkosivusto") tai kun teet ostotilauksesi fyysisissä myymälöissä tai sovelluksemme ja padelseurojemme kautta tai liityt sitoutumisohjelmiimme tai osallistut palkintokilpailuihimme tai tapahtumiimme, ja kun teet varauksen padelseurojemme, kolmannen osapuolen varauspalveluntarjoajiemme tai oman varausalustamme kautta sovelluksen avulla. Näitä tietoja ovat etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, sukupuoli, asuinmaa, postiosoite, varauspäivämäärä, ikähaarukka, ostetun tuotteen tai palvelun tyyppi ja puhelinnumerot toimituksia varten;

b)      taloudelliset tiedot ja luottokorttiisi liittyvät tiedot ostaessasi tuotteita sovelluksen tai verkkosivuston kautta; ja

c)       tiedot, jotka sisältyvät viestinvaihtoon tai tiedusteluihin, jotka lähetät meille tai joita me pyydämme sinulta, jos sovelluksen tai verkkosivuston kautta tarjoamaamme palveluun tai ostettuihin tuotteisiin liittyvistä ongelmista ilmoitetaan.

Myyjä ja LeDap käsittelevät edellä a) kohdassa mainittuja tietoja myös yhteisinä rekisterinpitäjinä jäljempänä luetelluissa tapauksissa.

 

Automaattisista seurantajärjestelmistä saadut henkilötiedot

Yhteiset rekisterinpitäjät käsittelevät seuraavia automaattisten seurantajärjestelmien kautta kerättyjen henkilötietojen luokkia, kun selaat sovellusta tai verkkosivustoa ja käytät sen palveluja:

- sovelluksen tai verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot;

- navigointitiedot, jotka kerätään, kun selaat verkkosivustoa.

 

Käytämme joitakin tekniikoita (esim. evästeitä ja automaattisia seurantajärjestelmiä), jotka keräävät automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka liittyvät käyttäjän sovellusta tai verkkosivustoa käyttämään tapaan. Näitä ovat IP-osoite tai muu yksilöllinen koodi laitteesta (tietokone, matkapuhelin tai muu laite), jota käyttäjä käyttää sovelluksen tai verkkosivuston selaamiseen, tunnistetiedot, jotka viittaavat rekisteröityyn käyttäjään tai ei, tekniset tiedot, joihin voi sisältyä URL-osoite, josta käyttäjä on saapui sivustolle, selain- tai laitetiedot ja kieli.

Nämä tiedot auttavat meitä jatkuvasti parantamaan selauskokemusta sekä tuotteidemme ja palveluidemme ostomekanismeja sekä valvomaan sovelluksen ja verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Nämä tiedot sisältävät ainoastaan tilastotietoja, jotka liittyvät käyttäjän suorittamiin toimiin, eikä niitä ole tarkoitus yhdistää käyttäjän tunnistetietoihin. Navigointitiedot voivat joka tapauksessa tehdä sinusta tunnistettavan vain silloin, kun ne yhdistetään tunnistetietoihisi.

Jos haluat lisätietoja evästeiden ja seurantajärjestelmien avulla kerättyjen henkilötietojen käytöstä, lue huolellisesti evästekäytäntömme, joka on saatavilla täältä.

 

Miksi ja mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?

Myyjä ja LeDap käsittelevät henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin tässä ilmoitetuin tietosuojaroolein.

 

- seuraaviin "sopimustarkoituksiin":

 

Tarkoitus
Hallinnoida tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä asiaankuuluvan alustan, myymälän ja padelseuran kautta, mukaan lukien uutiskirjepalvelu, jos se on tilattu, ja tarjota myyntiin liittyviä ja myynninjälkeisiä palveluja, mukaan lukien esimerkiksi petosten torjunta, palautukset, takuu ja asiakastuki;

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittaa myyjä itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

 

Tarkoitus
Osallistua LeDapin kanta-asiakasohjelmiin ja kampanjoihin asiaankuuluvien käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti, sellaisina kuin ne on annettu silloin, kun rekisteröidyt kyseiseen ohjelmaan tai kampanjaan;

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittaa LeDap itsenäisenä rekisterinpitäjänä. 

 

- seuraaviin "lakiperusteisiin tarkoituksiin":

 

Tarkoitus
Täyttää lakisääteiset tai sääntelyyn perustuvat velvoitteet;                          

Tietosuojarooli
Myyjä ja LeDap suorittavat tämän käsittelytoimen joko itsenäisinä rekisterinpitäjinä tai yhteisinä rekisterinpitäjinä riippuen käsittelyn tarkoituksesta, joka johtaa lakisääteiseen tai sääntelyyn perustuvaan velvoitteen täyttämiseen.

 

- seuraavia "markkinointitarkoituksia" varten, ellet ole kieltänyt suostumustasi joko henkilötietojesi keräämisen yhteydessä tai myöhemmässä viestinnässä:

Tarkoitus
Lähettää sinulle sähköisesti markkinointiviestintää tuotteista ja palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin jo ostamasi tuotteet tai palvelut;

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittaa myyjä itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

- Jos tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin edellä esitetyn mukaisesti, niitä käsitellään myös "segmentointitarkoituksiin":

 

Tarkoitus
Ominaisuuksiesi ja mieltymystesi analysointi henkilötietoryhmien mukaan, jotka eivät kajoa liikaa yksityisyyteen, kuten kulutuksen määrä, ostettu tuote/palvelu, ostopaikka, ikähaarukka, padelkentän sijainti, tiedot varauksistasi ja statuksestasi;

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittavat sekä myyjä että LeDap, jolle henkilötiedot toimitetaan tätä tarkoitusta varten, yhteisinä rekisterinpitäjinä.

 

- Lisäksi "oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin":

 

Tarkoitus
Lähettää kutsu, jossa pyydetään antamaan palautetta saadusta palvelusta. Tämä auttaa tunnistamaan palvelun parannusehdotuksia, joita voidaan toteuttaa palautteen perusteella;

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittaa myyjä autonomisena rekisterinpitäjänä. 

 

Tarkoitus
Asiakasviestintä, jotka liittyvät keskeneräisiin ostoksiin 48 tunnin kuluessa siitä, kun ostotapahtumaa ei ole saatu päätökseen tarjotaksemme tukea oston mahdollisessa loppuun saattamisessa. Voimme esimerkiksi lähettää viestejä siinä tapauksessa, että olet jättänyt ostoskoriisi tuotteita ilman oston loppuun viemistä verkkokauppasivustoillamme. Tällöin voimme antaa ohjeita siitä, miten voit jatkaa mahdollisia ostoksia, ja antaa myös tietoja yhteydenotosta asiakastukeen.

Tietosuojarooli
Tämän käsittelytoimen suorittaa myyjä autonomisena rekisterinpitäjänä. 

 

Tarkoitus
vaatia ja puolustaa oikeuksia mahdollisessa riitatilanteessa sekä toteuttaa tarpeenmukaisissa rajoissa sulautumisia, yritysostoja, rahoitusta tai muunlaisiin myyjiin ja/tai LeDapiin liittyviin liiketoimiin liittyviä toimia ja ilmoittaa niistä näihin liiketoimiin osallistuville osapuolille.

Tietosuojarooli
Myyjä ja LeDap suorittavat tämän henkilötietojen käsittelytoiminnan joko itsenäisinä rekisterinpitäjinä tai yhteisinä rekisterinpitäjinä riitaitilanteesta tai liiketoimesta aiheutuneen käsittelyn tarkoituksesta riippuen.

Henkilötietojen käsittely sopimustarkoituksiin on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely lakiperusteisia tarkoituksia varten on myös tarpeen oikeudellisen ja/tai sääntelyvelvoitteen noudattamiseksi. Näin ollen henkilötietojen käsittely sopimustarkoituksiin ja lakiperusteisiin tarkoituksiin on pakollista. Jos et luovuta henkilötietojasi, emme voi tarjota pyytämiäsi tuotteita tai palveluja.

Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin ei ole pakollista, ja se suoritetaan EU-direktiivin 2000/31 13 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi annetun paikallisen säännöksen mukaisesti ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien henkilöiden henkilötietoja käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön vastaavan säännöksen mukaisesti. Jos kieltäydyt tai peruutat suostumuksesi, myyjä ei voi käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely segmentointitarkoituksiin ja oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin tapahtuu oikeutettujen etujemme tavoittelemiseksi, ja se on asianmukaisesti tasapainossa sinun etujesi kanssa, koska henkilötietojen käsittely rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä näiden intressitarkoitusten toteuttamiseksi. Voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojen käsittelyä lähettämällä viestin osoitteeseen info@ledap.com. Tällöin emme suorita tietojen käsittelyä tällaisiin tarkoituksiin, paitsi jos osoitamme oikeutetun edun olemassaolon.

 

Kenelle henkilötietojasi välitetään?

LeDap ja myyjät voivat toimittaa henkilötietosi tietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen joko itsenäisinä rekisterinpitäjinä tai yhteisinä rekisterinpitäjinä seuraaville tahoille:

- kolmansien osapuolien palveluntarjoajille, joille on uskottu käsittelytoimia, jotta he voivat tarjota meille palveluja, tukea ja neuvoja, erityisesti - mutta ei yksinomaan - tekniikkaan, kirjanpitoon, hallintoon, juridiikkaan, vakuutuksiin, tietotekniikkaan, markkinointiin ja data-analyysiin liittyvissä asioissa;

- LeDap-konsernin tytäryhtiöille;

- henkilöille ja viranomaisille, joiden oikeus henkilötietojen saamiseen on tunnustettu laissa, asetuksissa tai laillisesti valtuutettujen viranomaisten antamissa määräyksissä;

- osapuolille, jotka ovat osallisina fuusioissa, yritysostoissa, rahoituksessa tai muunlaisissa liiketoimissa, jotka liittyvät myyjiin ja/tai LeDapiin; ja

- toimivaltaisille viranomaisille.

Edellä mainitut vastaanottajat käsittelevät henkilötietojasi rekisterinpitäjinä, tietojen käsittelijöinä tai käsittelystä vastaavina henkilöinä olosuhteista riippuen.

Täydellinen luettelo henkilötietojen käsittelijöistä on pyydettäessä saatavissa yhtiöltämme tämän tietosuojalausunnon mukaisilla tavoilla.

 

Minne tietosi siirretään?

Voimme siirtää henkilötietojasi edellä luetelluille vastaanottajille, jotka sijaitsevat myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Henkilötietojen siirrot ETA:n ulkopuolisiin maihin, joita Euroopan komissio ei pidä riittävinä, myyjät ja LeDap ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset ja sopivat suojatoimet henkilötietojen suojaamiseksi, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen C-311/18 edellyttämät toimenpiteet. Näin ollen henkilötiedot siirretään sovellettavien tietosuojalakien vaatimusten ja velvoitteiden mukaisesti GDPR:n 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. Sivustojemme käyttäjä voi ottaa yhteyttä yritykseemme tämän tietosuojailmoituksen mukaisilla tavoilla ja saada lisätietoja asianmukaisista suojatoimista ja -keinoista sekä siitä, miten käyttäjä voi saada niistä kopion.

 

Miten kauan henkilötietojasi säilytetään?

Myyjä ja LeDap säilyttävät henkilötietojasi niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin ja joita varten niitä jatkokäsiteltiin, mukaan lukien sovellettavan lainsäädännön edellyttämä säilytysaika.

Myyjä ja LeDap käsittelevät henkilötietojasi sopimus- ja oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin sopimuksen keston ajan (sovelluksessa tai verkkosivustolla luodun tilin, oston tai tarjoamiemme palveluiden osalta) ja sovellettavan vanhentumisajan kuluessa myynnin tai tarjotun palvelun loppuunsaattamisesta. Myyjä käsittelee henkilötietoja vain loppuunsaattamattomiin ostoihin liittyviin oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin joka tapauksessa vain sen ajanjakson ajan, joka on ehdottoman välttämätön mahdollisen oston tukemiseen tarkoitetun viestinnän lähettämiseksi.

Lainsäädäntöön liittyviä tarkoituksia varten käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä sovellettavien lakien noudattamiseksi.

Lisäksi markkinointitarkoituksiin ja segmentointitarkoituksiin tarkoitettuja henkilötietoja käsitellään 24 kuukauden ajan viimeisestä ostosta ja/tai viimeisestä yhteydenotosta (esim. palkintokilpailuun osallistuminen, tapahtumaan osallistuminen, uutiskirjeen avaaminen). Poikkeuksena oikeuden käyttö annetun suostumuksen peruuttamiseen tai käsittelyn vastustamiseen milloin tahansa tässä tietosuojalausunnossa esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

 

Miten voit käyttää henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksiasi?

Voit aina valvoa yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi, esimerkiksi saada pääsyn henkilötietoihisi, tarkistaa henkilötietojesi sisällön, alkuperän ja tarkkuuden, pyytää henkilötietojesi yhdistämistä, päivittämistä, muuttamista, poistamista tai estämistä lain rikkomisen vuoksi sekä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä laillisiin tarkoituksiin. Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi voit pyytää käsittelyn rajoittamista, henkilötietojesi siirrettävyyttä ja tehdä valituksen asianomaiselle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen info@ledap.com. Vastaamme kohtuullisessa ajassa (ja joka tapauksessa sovellettavan lainsäädännön rajoissa) tarkistettuamme käyttäjän henkilöllisyyden.

 

Muutokset ja päivitykset

Tämä asiakirja tulee voimaan otsikossa ilmoitetusta päivityspäivästä alkaen. Saatamme muuttaa ja/tai täydentää tätä tietosuojalausuntoa myös lakimuutosten ja/tai integraation seurauksena. Päivityksistä ja muutoksista tiedotetaan etukäteen.

 

Yhteystiedot

Jos sinulla herää epäilyksiä, kysymyksiä tai valituksia liittyen henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä myyjään tai LeDapiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ledap.com.

 

Lista myyjistä

LeDap Group AB
Kungsträdsgardsgaten 28, 7th Floor, 11147 Stockholm, Sweden.

Suomi

Padel Turku Oy
Kuninkaanväylä 35, 21280 Raisio, Finland

Padel Sports Oy
Kutojantie 4, 02630 Espoo, Finland

Padel Sports Oy
Niittyrinne 4, 02270 Espoo, Finland

Padel Sports Oy
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa, Finland

Padel Kuopio Oy
Siikaranta 5, 70620 Kuopio, Finland

Padel Sports Oy
Tammiston Kauppatie 27, 01510 Vantaa, Finland

Padel Tampere Oy
Autokeskuksentie 12, 33960 Pirkkala, Finland

Padel Tampere Oy
Jasperintie 301, 33960 Pirkkala, Finland

Padel Tampere Oy
Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere, Finland

Linna Center Oy
Korpikodinkatu 3, 33580 Tampere, Finland

Propadel Ab
Papinsaarentie 1, 65610 Mustasaari, Finland

Propadel Ab
Ventuksentie, 67700 Kokkola, Finland

Padel Tampere Oy
Suokorvenkatu 2, 33400 Tampere, Finland

Padel Sports Oy
Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki, Finland

Padel Keski-Uusimaa Oy
Holintie 10, 05800 Hyvinkää, Finland

Padel Sports Oy
Ljusdalantie 2, 02430 Kirkkonummi, Finland

Padel Tampere Oy
Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala, Finland

Propadel Ab
Länsitie 60, 66400 Laihia, Finland

Padel Sports Oy
Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta, Finland

Padel Sports Oy
Tahtimarssi 11, 90650 Oulu, Finland

Padel Sports Oy
Ottelukatu 4, 55420 Imatra, Finland

Padel Sports Oy
Lehmonportintie, 80710 Kontiolahti, Finland

Propadel Ab
Pälsvägen 7, 66900 Uusikaarlepyy, Finland

Padel Sports Oy
Seutulantie 17, 04410 Järvenpää, Finland

Propadel Ab
Kehätie 2, 64100 Kristiinankaupunki, Finland

Propadel Ab
Mäntykaari 1, 62900 Alajärvi, Finland

Propadel Ab
Pelikuja 2 , 61800 Kauhajoki, Finland

Padel Sports Oy
Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä, Finland

Padel Eteläpuisto Oy
Eteläpuisto, 33200 Tampere, Finland

Padel Tampere Oy
Kolmenkulmantie 8, 37150 Nokia, Finland

Propadel Ab
Länsiväylä 3, 68630 Pietarsaari, Finland

Padel Sports Oy
Kuninkaanlahdenkatu 7, 28100 Pori, Finland

Padel Sports Oy
Lamminkatu 33, 32200 Loimaa, Finland

Propadel Ab
Marjahaankierto 17, 74210 Iisalmi, Finland

Padel Sports Oy
Pirkkolan metsätie 4, 00630 Helsinki, Finland

Padel Sports Oy
Temmeksentie 3, 90400 Oulu, Finland

Padel Sports Oy
Puuhaajantie 6, 60510 Seinäjoki, Finland

Padel Sports Oy
Askonkatu 3, 15100 Lahti, Finland

Padel Tampere Oy
Väkipyöränkatu 8, 33720 Tampere, Finland

 

Ruotsi

WAP Stäket AB
Nastagatan 11, 702 28 Örebro, Sweden

Skurup Padelcenter AB
Lilla Fabriksgatan 1, 274 30 Skurup, Sweden

Öja Padel Klubb AB
Slottspark, 271 98 Ystad, Sweden

Svea Padel Karlstad AB
Sågverksgatan 4, 652 21 Karlstad, Sweden

Svea Padel Sommarro AB
Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad, Sweden

Västervik Padelcenter AB
Lysingsvägen 18, 593 53 Västervik, Sweden

WAP Lidköping AB (prev. Lidköping Squash & Padelcenter AB)
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, Sweden

Birsta Padelcenter AB
Lärlingsvägen 9, 857 53 Sundsvall, Sweden

House of Padel Älmhult AB
Handelsvägen 10, 343 33 Älmhult, Sweden

Centralen Båstad AB
Stationstorget 5, 269 43 Båstad, Sweden

Mellby Padeldrift AB
Idévägen 2, 312 96 Laholm, Sweden

WAP Säffle AB
Pinnmogatan 2, 254 64 Helsingborg, Sweden

Svea Padel Täby AB
Galoppvägen 3, 183 64 Täby, Sweden

WAP Haninge AB
Nynäsvägen 150, 136 37 Handen, Sweden

The Court Padel Sverige AB
Odlaregatan 4, 590 49 Vikingstad, Sweden

Söderköping Padel Center AB
Telegatan 8, 614 31 Söderköping, Sweden

Any Day Padel Spånga AB
Finspångsgatan 30, 163 53 Spånga, Sweden

WAP Nykvarn AB
Barkvägen 32, 245 34 Staffanstorp, Sweden

Padelutveckling Östra Aros AB
Grafikgatan 26, 755 98 Uppsala, Sweden

Padelutveckling Östra Aros AB
Lindövägen 14, 186 92 Vallentuna, Sweden

The Court Padel Sverige AB
Östra Svedengatan 22, 582 73 Linköping, Sweden

The Court Padel Sverige AB
Gustav Dahléns gata 16, 749 47 Enköping, Sweden

The Court Padel Sverige AB
Lommavägen 39, 232 35 Arlöv, Sweden

NLP Stockholm AB (Stockholm Padel Center)
Sollentunaholmsvägen 13, 192 78 Rotebro, Sweden

WAP Lidköping Arenan AB
Tornväktargatan 14, 531 57 Lidköping, Sweden

Holeshot Familj AB
Spinnvägen 22, 903 61 Umeå, Sweden

WAP Säffle AB
Makadamgatan 5, 254 60, Helsingborg, Sweden

JUST PADEL LILLESAND AS
Gaupemyrheia 16, 479, Lillesand, Sweden

Just Padel Øst
Marcus Thranes Vei 100, 1472, Lørenskog, Sweden

Padel Club Billund ApS
Ellehammers Alle 3, 7190 Billund, Sweden

Racketspecialisten Norden AB
Birger Dahlerus Väg 12
176 69 Kallhäll, Sweden

 

Tanska

Padel Club Tønder ApS
42347884
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Viborg ApS
41229853
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Munkebo ApS
42700096
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club ApS
40380035
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Randers ApS
41238828
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Haderslev ApS
41193190
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Thisted ApS
42010928
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Ringsted ApS
42415995
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Sønderborg ApS
42018732
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Roskilde ApS
42455849
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Brande ApS
42440353
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Køge ApS
42832855
C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

Padel Club Aarhus ApS
42183369
Sejerøvænget 7, 6000 Kolding, Denmark

 

Norja

JUST PADEL SANDVIKEN AS
Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen, Norway

JUST PADEL LYNGDAL AS
Industriveien 3, 4580 Lyngdal, Norway

JUST PADEL X AS
Kragerudveien 84, 2013 Skjetten, Norway

JUST PADEL BODØ AS
Per Helgesens vei, 8013 Bodø, Norway

OMJA AS
Rigetjønnveien 16, 4626 Kristiansand, Norway

JUST PADEL SOTRA AS
Smålonane 3, 5353 Straume, Norway

JUST PADEL ROSTEN AS
Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, Norway

JUST PADEL STJØRDAL AS
Wessels veg 87, 7052 Stjørdal, Norway

JUST PADEL GRENLAND AS
Melkevegen 11, 3919 Porsgrunn, Norway

JUST PADEL HÅNES AS
Hånesveien 120, 4635 Kristiansand, Norway

Racketspesialisten Norge
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo, Norway

 

Saksa

Ledap Holding GmbH
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg, Germany

 

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

A TEAM SPORTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
UNT8281393. OFFICE 33, Al Busnad 1 Street, Musaffah, Abu Dhabi 20319, Abu Dhabi, P.O. Box 29112, United Arab Emirates

ULTIMATE PDL HOLDING LTD
16-115, 16th Floor, We Work Hub71, Al Khatem Tower, Adgm Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates


Iso-Britannia

UK PADEL CLUB LTD
128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, England.

 

Puola

Padel Poland s.p. z o.o.
02-233 Warszawa, ul.Jutrzenki 12 (Polska), Poland.

 

Itävalta

ABP PADEL BASE GMBH
Dragonerstraße 87 4600 Wels, Austria


PADEL EIGHT GMBH
Promenade 1/22
2821 Lanzenkirchen, Austria


F5 Padel GmbH
Johann- Böhmstraße 19
4860 Lenzing, Austria


PADELDOME Gmbh & Co. KG
Franzosengraben 2 1030 Vienna, Austria


Padelbros GmbH
Altstadt 17
4020 Linz, Austria


Padel Kramsach Verein
Länd 85
A-6233 Kramsach, Austria


Padel Lounge HSH GmbH
Gemeindeweg 12, 8046 Stategg, Austria


Padel Box HB OG
Dechantskirchen 195
8241 Dechantskirchen, Austria


padel4a GmbH
Linzerstraße 482, 1140 Wien, Austria


Tennisverein Wolfau Verein
Badgasse 2, 7412 Wolfau, Austria


UTC Mattersburg Verein
Wulkalände 1, 7210 Mattersburg, Austria

 

 

Mailat24 Logo
Betaltjänster
Frakttjänster

© 2023 Mailat24. All rights reserved.